Prednosti članstva
 • Uticaj na zakonodavstvo
 • Zastupanje interesa članova
 • Promocija članova
 • Informisanje članova
Kako postati član

Član Udruženja može biti svako lice koje prihvata ciljeve Udruženja i Statut i podnese prijavu za učlanjenje Predsedništvu Udruženja.

Prava, obaveze i odgovornost članstva

Član Udruženja ima pravo da:

 1. ravnopravno sa drugim članovima učestvuje u ostvarivanju ciljeva Udruženja
 2. neposredno učestvuje u odlučivanju na Skupštini, kao i preko organa Udruženja
 3. bira i bude biran u organe Udruženja
 4. bude blagovremeno i potpuno informisan o radu i aktivnostima Udruženja
Član je dužan da:
 1. aktivno doprinosi ostvarivanju ciljeva Udruženja
 2. učestvuje, u skladu sa interesovanjem, u aktivnostima Udruženja
 3. plaća članarinu
 4. obavlja druge poslove koje mu poveri Upravni odbor
Prijava za učlanjenje

Ukoliko ste odlučili da postane član, dovoljno je da popunite Online prijavu za učlanjenje. Trebaće Vam svega nekoliko minuta.

PRIJAVA ZA UČLANJENJE

Sedište/AdresaOva elektronska prijava se smatra punovažnim bez potpisa i pečata koja će služiti za utvrđivanje članstva u Udruženju menjača Srbije.

Vaši podaci biće korišćeni u skladu sa važećim Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. Nakon što pošaljete elektronsku prijavu za učljanjenje dobićete popunjenu prijavu u PDF formatu na e-mail koji ste gore naveli.