Prednosti članstva
 
Kako postati član?
Član Udruženja može biti svako lice koje prihvata ciljeve Udruženja i Statut i podnese prijavu za učlanjenje Predsedništvu Udruženja.
Postanite član!

O nama

Udruženje menjača Srbije (UMS) je osnovano sa ciljem unapređenja menjačkog poslovanja u Republici Srbiji.

Osnovni podaci

Naziv: Udruženje menjača Srbije

Datum osnivanja: 24.07.2013.

Datum registracije: 16.08.2013.

MB: 28121555

PIB: 108193944

Opšti akti

Statut

preuzmi

Odluka o članarini

preuzmi

Zastupnici UMS-a

Karolina Herbut

Predsednica Udruženja

Milan Tadić

Zamenik predsednice Udruženja
Ciljevi
  • Zastupanje interesa članova Udruženja pred državnim organima u svim pitanjima iz oblasti menjačkog poslovanja.
  • Saradnja u davanju mišljenja o pravnim propisima koji se odnose na menjačko poslovanje.
  • Organizovanje stručnih skupova, savetovanja, seminara i drugih oblika edukacije za svoje članove u oblasti menjačkog poslovanja.
  • Obaveštavanje članova Udruženja o svim propisima iz oblasti menjačkog poslovanja
  • Informisanje javnosti o radu Udruženja
  • Objavljivanje knjiga i druge publikacije o pitanjima koji se odnose na menjačko poslovanje.
  • Saradnja i jačanje saradnje sa stručnim udruženjima i drugim organizacijama u zemlji i u inostranstvu iz oblasti menjačkog poslovanja.

OSNIVAČI

Exclusive Change d.o.o.

Beograd

Beogradska 57

Menjačnica Maxi Bad

Sakal Aleksandra PR

Bačka Topola, Glavna 1

Menjačnica Sanja 1

Sanja Simić PR

Beograd, Požeška 150a

Članovi

Vesti

8
Jul
2016

Inicijativa UMS za izmenu propisa razmotrena na zajedničkom sastanku u Narodnoj banci Srbije

UMS više godina unazad predlaže izmenu propisa u cilju pojednostavljanja načina rada menjača. Nakon stupanja na snagu Zakona o platnim uslugama određeni problemi menjača su još više došli do izražaja, te je UMS iznova podneo predloge za izmenu propisa i predlog za organizovanje zajedničkog sastanka na kome bi se problemi menjača detaljno razradili. Predloge UMS su podržale i platne institucije Tenfore i EKI transfer. Narodna banka Srbije je 8-og jula 2016. primila predstavnike UMS, Tenfore i EKI transfer. Na sastanku su razmotreni sledeći predlozi kao što je izneta i detaljna analiza koja potkrepljuje predložene izmene: 1. Ukidanje/povećanje iznosa dinara iznad kojeg menjač ima obavezu da gotov novac uplaćuju na tekući račun (tzv. “blagajnički maksimum”) 2. Ukidanje/povećanje iznosa obavezne predaje efektive banci 3. Slobodno formiranje kursne liste, nezavisno od banaka 4. Omogućiti rad na softveru koji nije softver Narodne banke Srbije ili banaka 5. Mogućnost slobodnog prenosa, proizvoljnog iznosa sredstava između blagajne menjačkih poslova i blagajne platnih usluga 6. Mogućnost menjanja drugih valuta, koje Narodna banka Srbije / banke ne kotiraju Narodna banka Srbije je potvrdila da će razmotriti određene predloge, te se UMS nada pozitivnim izmenama propisa u narednom periodu. Udruženje menjača Srbije nastavlja da dalje radi na saradnji sa regulatorima i menjačima na stvaranju što povoljnijeg privrednog ambijenta za menjače.

26
April
2016

Predstavnik VIP menjačnica imenovan za zamenika predsednika Udruženja

VIP menjačnice, kompanija sa najvećih brojem menjačkih mesta u Srbiji se pridružila Udruženju menjača Srbije. Predstavnik VIP menjačnica, Milan Tadić je imenovan za novog zamenika predsednika Udruženja. Udruženje menjača Srbije nastavlja da dalje radi na saradnji sa regulatorima i menjačima na stvaranju što povoljnijeg privrednog ambijenta za menjače.

19
Februar
2015

Održana Infosesija iz oblasti sprečavanja pranja novca u Privrednoj komori Beograda i sastanak menjača

U četvrtak, 19. februara 2015. godine je održana Info sesija sa Upravom za sprečavanje pranja novca i sastanak menjača u Privrednoj komori Beograda.

Na info sesiji smo dobili informaciju o izmenama koje nas očekuju primenom novog zakona:
1) Licenciranje ovašćenih lica će biti ukinuto
2) Ako preduzetnik/privredno društvo ima samo jednog zaposlenog dovoljno je da imenjuje samo ovlašćeno lice
3) Iznos transakcije koja mora da se prijavi Upravi će se najverovatniji smanjiti na 10.000 evra

Prezentaciju Uprave za sprečavanje pranje novca možete preuzeti ovde .

02
Septembar
2013

Osnovano Udrženje menjača Srbije

Udruženje menjača Srbije (UMS) je osnovano 24-og jula 2013. godine sa ciljem unapređenja menjačkog poslovanja u Republici Srbiji.
Registrovano je 16-og avgusta 2013. godine u Agenciji za privredne registre pod brojem: 28121555.
U naprednom periodu će UMS početi da aktivno radi na ostvarivanju svojih ciljeva.

KONTAKT
Pošalji

Udruženje menjača Srbije

Beogradska 59/1

11000 Beograd, Vračar

Kontakt osoba:

Karolina Herbut, predsednica Udruženja

Tel: 011 303 95 80

Fax: 011 303 95 81

Mob: 062 202 900

E-mail: info@udruzenjemenjaca.rs